Επιλογή Σελίδας

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα διεξαχθούν διαδικτυακά (μέσω Skype) στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2021 από 9:00-14:00.

Για την ακριβή ημέρα και ώρα συνέντευξης του κάθε υποψηφίου θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου.

Εκ της Επιτροπής