Επιλογή Σελίδας

Η διδασκαλία του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” του 3ου εξαμήνου σπουδών θα ξεκινήσει την Τρίτη, 13η Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11:15, εξ αποστάσεως και με τη βοήθεια της εφαρμογής MSTeams.

Ο διδάσκων,

Βασίλης Σ. Μελισσάς