Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Βιολογία” θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10 Nοεμβρίου στο αμφιθέατρο 2 στις 9:00 πμ.

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Γενική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων” την Παρασκευή 10 Nοεμβρίου στην αίθουσα Χ3-132 στις 11.00 πμ

Η Διδάσκουσα

Δρ Χριστίνα Μπαντή, MSc