Επιλογή Σελίδας

Στον φάκελο Class Materials στην τάξη του MS Teams για τις παραδόσεις του μαθήματος “Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας” (ΔΠ-ΧΔΧΤ) υπάρχει ανακοίνωση με διευκρινίσεις – παρατηρήσεις για την εξέταση του μαθήματος.

Δ. Πετράκης