Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές με άρτιο Αριθμό Μητρώου να ευρίσκονται στο χώρο έξω από το κυλικείο του Τμήματος στις 0835, τηρώντας τα μέτρα αποστασιοποίησης. Ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών, θα γίνει άμεσα η προσέλευση στο Αμφιθέατρο 2. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα χρησιμοποιηθούν και οι αίθουσες Χ3-216 και Χ3-132. Έναρξη εξέτασης 0840.

Αντίστοιχα, οι φοιτητές με μονό Αριθμό Μητρώου θα πρέπει να ευρίσκονται στο χώρο έξω από το κυλικείο στις 1025. Έναρξη εξέτασης στις 1030.

Κάθε φοιτητής πρέπει να φέρει το δικό του μηχανάκι υπολογισμών (calculator).