Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που δήλωσαν το επιλεγόμενο μάθημα « Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» του 7ου εξαμήνου, λόγω μη διαθέσιμου συμβασιούχου καθηγητή θα το διδαχτούν και εξεταστούν στο εαρινό εξάμηνο  του 2020-2021 από Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το δικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, όπως είναι το μάθημα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.