Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που δήλωσαν το επιλεγόμενο μάθημα « Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών» του 3ου εξαμήνου, λόγω μη διαθέσιμου συμβασιούχου καθηγητή, θα το διδαχτούν και θα εξεταστούν στο εαρινό εξάμηνο του 2020-2021 από καθηγητή του Φυσικού Τμήματος σύμφωνα με το δικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα.
Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, όπως είναι το μάθημα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.