Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη των εργαστηρίων  1ου, 4ου και 6ου εξαμήνου και η λειτουργία τους, θα ανακοινωθούν από τους  εκάστοτε διδάσκοντες.

Παρακαλώ να ενημερώνεστε από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.