Επιλογή Σελίδας

 

Παρακαλούνται  οι  υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Χημείας, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους,

να στείλουν μέχρι  15 Ιανουαρίου  στο didaktoreschem@uoi.gr  

1.συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο

2. μαζί με  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

* το email  θα πρέπει να έχει θέμα « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ _ΟΝΟΜΑ_ΥΔ»

Όσοι δεν έχουν κάνει uregister παρακαλώ να το κάνουν άμεσα   https://uregister.uoi.gr/

Για την δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στον οδηγό εγγραφής φοιτητών.

Προσοχή στα στοιχεία που θα συμπληρώσετε. Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να είναι αυτό που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας. Εάν έχετε ήδη κάνει uregister ως ΥΔ ( και δεν έχετε ενεργοποιήσει το email) έχετε username και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό. Εάν δεν το θυμάστε ή εάν έχετε αλλάξει κινητό τηλέφωνο,  στείλτε email στο didaktoreschem@uoi.gr

Το email (uoi) είναι απαραίτητο για την άμεση εξυπηρέτησή σας, την καλύτερη ενημέρωσή σας για θέματα που σας αφορούν και θα σας ακολουθήσει μέχρι και την ημέρα της αναγόρευσή σας από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Μέσω αυτού θα σταλούν τον Ιανουάριο και οι εκθέσεις Προόδου σας (σε pdf υπογεγραμμένες από  τα μέλη της επιτροπής)

Πληροφορίες για την κατάθεση της έκθεσης προόδου:

Η έκθεση προόδου θα σταλεί μέχρι 31 Ιανουαρίου ηλεκτρονικά στο didaktoreschem@uoi.gr με παράλληλη αποστολή της έντυπης μορφής της έκθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το αρχείο pdf  θα πρέπει να έχει το όνομά του υπ.διδ. και τον αριθμό της έκθεσης π.χ. 1η .

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να αναγράφεται:

Θέμα: (αναγράφεται ο αριθμός της έκθεσης π.χ 1η ) έκθεση προόδου διδακτορικής διατριβής του/της ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

χρονικό διάστημα από ……………………………………… έως …………………………………………

Οι εκθέσεις προόδου κατατίθενται κάθε χρόνο.

Η έκθεση υπογράφεται στο τέλος από τα 3 μέλη της επιτροπής.

 

Ιωάννινα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Πληροφορίες: Ξανθή Τουτουνζόγλου email didaktoreschem@uoi.gr

 

ΑΡΧΕΙΟ