Επιλογή Σελίδας

Τα μαθήματα του Α ΕΤΟΥΣ θα γίνουν όλα εξ αποστάσεως εκτός από το εισαγωγικό εργαστήριο ( παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση των διδασκόντων)

Για το μάθημα της Πληροφορικής θα βγει ανακοίνωση αργότερα από συμβασιούχο  διδάσκοντα όταν γίνει επιλογή του. Προς το παρόν δεν θα ξεκινήσει το μάθημα.

Στο πρόγραμμα όπου βλέπετε αίθουσα παρόλο που το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως είναι η ώρα και η ημέρα που θα μπορεί ο διδάσκοντας να κανονίσει οτιδήποτε εαν χρειαστεί για το μάθημά του.