Επιλογή Σελίδας

Η χορήγηση των βεβαιώσεων σε όσους παρακολούθησαν το σεμινάριο “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, έχει ολοκληρωθεί.

 

Όσοι δικαιούνται βεβαίωσης αλλά δεν την έχουν λάβει, να επικοινωνήσουν με e-mail στο dgiokas@uoi.gr.

 

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι ης βεβαίωσης είναι οι 4-ετείς και τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Τμήματος Χημείας οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και παρακολούθησαν τουλάχιστον 4 στις 5 διαλέξεις.

 

 

Η Επιτροπή Σεμιναρίων και Διαλέξεων του Τμήματος Χημείας

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπλ. Καθηγητής

Δημήτριος Σκάλκος,  Αναπλ. Καθηγητής

Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, Επικ. Καθηγητής