Επιλογή Σελίδας

Έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.