Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Ιουλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 02/10/2020 και ώρα 12:00  στη γραμματεία ηλεκτρονικά στο mail: gramchem@uoi.gr ή και αυτοπρόσωπός σε ώρες εξυπηρέτησης της γραμματείας Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή  10:00 – 12:00.

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

1.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)

2.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν καταφέρει να προσέλθει για την ορκωμοσία παρακαλείτε να κάνει υπεύθυνη δήλωση εως 09-10-2020 και να τη στείλει με mail = gramchem@uoi.gr

*** Η παρουσίαση των πτυχιακών θα πρέπει  να γίνει έως 5 Οκτωβρίου όπως και οι εξετάσεις των επιλεγόμενων μαθήματων

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ