Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Ιουλίου να υποβάλλουν την αίτηση  έως 07/10/2022 στη γραμματεία στέλνοντας mail στο gramchem@uoi.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ»  .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

1.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (επισυνάπτεται)

2.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

***Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν παραδώσει την εργασία τους σε ηλεκτρονική μορφή (cd, usb ,κτλ) για να μπει στον φάκελο σας.

ΑΡΧΕΙΟ