Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών (και εξής) να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στο γραφείο Χ3-211β (κ. Μ. Κορδονόρη) από τις 9:00-14:00 ή ηλεκτρονικά στο mkordono@uoi.gr (επισυνάπτοντας σκαναρισμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης). 

Στην αίτηση ο κάθε φοιτητής δηλώνει τρεις διδάσκοντες κατά σειρά προτίμησης.

Σημείωση: Συμμετέχουν και οι εξής διδάσκοντες -μέλη ΕΔΙΠ: Β. Μούσης,  Β. Μπότη, Δ. Πανταζή, Κ. Τέλλης, Κ. Τσιαφούλης, Χ. Τσούτση.

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης.

ΑΡΧΕΙΟ