Επιλογή Σελίδας

To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1723/17-5-18) προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μέχρι 4-9-2020 στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στην Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΓραμματεία Τμήματος Χημείας
(Για το ΠΜΣ του Τμήματος)
ΤΚ 45110 – Ιωάννινα

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ