Επιλογή Σελίδας

Υπάρχει η δυνατότητα υποτροφίας (PhD Fellowship in Materials and Process Chemistry) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο University of Stavanger (UiS) (Stavanger, Norway). Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν πληροφορίες στο link https://www.nature.com/naturecareers/job/phd-fellowship-in-materials-and-process-chemistry-university-of-stavanger-uis-748616.

Ε. ΜΑΝΟΣ