Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος

υπάρχει θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή για περίοδο 16-20 μηνών

με αντικείμενο τη χημική ανάλυση οίνου.

Για επικοινωνία,

Ι. Ρούσσης, 2651008344, iroussis@uoi.gr