Επιλογή Σελίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
Η εταιρεια DEMO αναζητά Χημικούς, Φαρμακοποιούς και άλλες ειδικότητες για τη στελέχωση της νέας μονάδας Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.

ή επικοινωνήστε με το γραφείο ΔΑΣΤΑ (26510 07278)

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ