Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό μηχανικό ή χημικό– μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου.

Prof. em. Demetres Briassoulis

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS,

AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT

75, IERA ODOS Str., 11855 ATHENS,

GREECE

TEL.: +30.210.5294011, FAX: +30.210.5294023

Mobile: 0030-6947561933

E-mail address: briassou@aua.gr

Web: http://www.smrg.aua.gr/

ΑΡΧΕΙΟ