Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό ή χημικό μηχανικό -μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου.

 

Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ. 2651008418

e-mail: mlouloud@uoi.gr

web: http://catalysis.chem.uoi.gr

ΑΡΧΕΙΟ