Επιλογή Σελίδας

Το Ιδρύμα Fulbright Greece  ενημερώνει για υποτροφίες που απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του συνημμένου εγγράφου στα μέλη ΔΕΠ, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες του Τμήματός σας.

δείτε συνημμένο

ΑΡΧΕΙΟ