Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ερευνητικές ομάδες των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημείας, Μαθηματικών και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BIOMED-20 ανακοινώνουν 12 θέσεις για νέους ή έμπειρους ερευνητές (τεχνικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες)  για διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, που εστιάζεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, τη μοριακή βάση των διαταραχών της ανάπτυξης και την πληρέστερη κατανόηση νευροψυχολογικών διαταραχών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στους επιστημονικούς υπεύθυνους (ΕΥ) των  ερευνητικών ομάδων.

Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων απαιτείται εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήμα του Παν. Ιωαννίνων

(δεύτε συνημμένα)

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ