Επιλογή Σελίδας

AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28 – Τ.Κ. 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

Σας αποστέλλουμε Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Φυσικής ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2021.

Ελένη Αρμένη
Αν. Προϊσταμένη
του Τμήματος Υποτροφιών
της Ακαδημίας Αθηνών
τηλ.: 210.3664736

(Δείτε συνημμένο)

ΑΡΧΕΙΟ