Επιλογή Σελίδας

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του 5ου εξαμήνου θα γίνονται κάθε Τετάρτη 11:00-13:00 π.μ. και Πέμπτη 9:00-11:00 π.μ. στην αίθουσα Χ3-216, σύμφωνα και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η πρώτη διάλεξη θα δοθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου...