Επιλογή Σελίδας

Παρουσιάσεις “Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων”

Οι διαφάνειες του μαθήματος «Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων» θα αναρτιούνται τμηματικά στο MSteams στην αντίστοιχη αίθουσα με κωδικό: 2mgphlq. Η διδάσκουσα Α. Μπαδέκα, Αναπλ....