Επιλογή Σελίδας

Μαθήματα Οργανικής Χημείας ΙΙ (28, 30 Νοέμβρη 2022)

Οι διαλέξεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται με χρήση του μαυροπίνακα (πράσινος φθαρμένος)… Εσωκλείεται το κεφάλαιο Ενολοιόντα και Αλδολική Συμπύκνωση σε μορφή powerpoint....