Επιλογή Σελίδας

Πραγματοποίηση ημερίδας

Στο πλάσιο του ανταγωνιστικού έργου με τίτλο “Καλλιέργεια του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική”, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 θα...