Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι (Β΄ έτος) θα γίνει ως εξής: Δευτέρα 3/10/20221 ώρα 10:00: Τμήμα Α Τρίτη 4/10/2022 ώρα 14:00: Τμήμα Β Τετάρτη 5/10/2022 ώρα 10:00: Τμήμα Γ Παρασκευή 7/10/2022 ώρα 10:00: Τμήμα Δ Στο...

«WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών»

Σας ενημερώσουμε για το δωρεάν πρόγραμμα «WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών», το οποίο έχει ως κύριο σκοπό του την πολύπλευρη ενδυνάμωση γυναικών ηλικίας 18-35 ετών σε όλη τη χώρα, ώστε να ενισχυθούν, να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, με δεδομένο ότι η...