Επιλογή Σελίδας

Εργ. Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ακαδ. έτος 2022-2023-Επανάληψη στο ορθό

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι η κατανομή των 4ετών φοιτητών του Τμήματος Χημείας για την άσκησή τους στο Εργ. Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ακαδ. έτους 2022-2023. Οι ομάδες είναι 4: Τρίτης Α, Τρίτης Β, Πέμπτης Α και Πέμπτης Β. Η έναρξη της άσκησης των...

Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ακαδ. έτος 2022-2023

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι η κατανομή των 4ετών φοιτητών του Τμήματος Χημείας για την άσκησή τους στο Εργ. Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ακαδ. έτους 2022-2023. Οι ομάδες είναι 4: Τρίτης Α, Τρίτης Β, Πέμπτης Α και Πέμπτης Β. Η έναρξη της άσκησης των...