Επιλογή Σελίδας

Υπενθύμιση (Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι, 5ου εξαμήνου)

Υπενθύμιση Παρακαλούνται οι φοιτητές που προγραμματίζουν να ασκηθούν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι (5ου εξαμήνου) να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα https://docs.google.com/forms/d/1F2-lkBqFUOMbYoykO48RfPEMu2dCmmgAPhMoIEhAn1g/edit με την οποία κάνουν την εγγραφή...