Επιλογή Σελίδας

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 1ης και 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” οδηγεί στην απονομή...