Επιλογή Σελίδας

Διαφάνειες διαλέξεων μαθήματος “Οργανική Χημεία Ι”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι διαφάνειες των διαλέξεών μου του μαθήματος “Οργανική Χημεία Ι” ανεβαίνουν εβδομαδιαίως στο classweb, στην ενότητα «Υλικό μαθήματος» του μαθήματος. Ο Διδάσκων, Γιώργος...