Επιλογή Σελίδας

Διαφάνειες διαλέξεων μαθήματος “Οργανική Χημεία Ι”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι διαφάνειες των διαλέξεών μου του μαθήματος “Οργανική Χημεία Ι” ανεβαίνουν εβδομαδιαίως στο classweb, στην ενότητα «Υλικό μαθήματος» του μαθήματος. Ο Διδάσκων, Γιώργος...

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 1. Το Ι.Κ.Υ. σε εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αρ. 136877/Ζ1/26-10-2021 ( ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β ́/ 29-10-2021) καλεί τα Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ...