Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΙΙΙ4-Βιολογικές Μεμβράνες, Βιοσηματοδότηση

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να προσέλθουν στην αίθουσα Χ2-94 στις 09:00 την Τετάρτη, 1-12-2021, για την έναρξη του μαθήματος ΚΙΙΙ4-«Βιολογικές Μεμβράνες, Βιοσηματοδότηση». Επισημαίνουμε ότι οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές.   Η...

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Χ. Αναγνωστόπουλος)

Την Δευτέρα 29 Νοέμβρη 2021, ο κ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Χημικός θα παρουσιάσει στην αίθουσα Χ3-230Β στις 12.00 το μεταπτυχιακό του δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο Αντιδράσεις Diels-Alder Προστατευμένων ο-Βενζοκινονών. Η είσοδος είναι ελεύθερη (για τους δικαιούχους...

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Κ. Σκουρή)

Την Δευτέρα 29 Νοέμβρη 2021, η κ. Κωνσταντίνα Σκουρή, Χημικός θα παρουσιάσει στην αίθουσα Χ3-230Β στις 11.30 το μεταπτυχιακό της δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο Μελέτη Ολικής Σύνθεσης Βενζοδιφουρανικών Παραγώγων. Η είσοδος είναι ελεύθερη (για τους δικαιούχους εισόδου) με...

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Χ. Παπαγεωργάκης)

Την Δευτέρα 29 Νοέμβρη 2021, ο κ. Χρήστος Παπαγεωργάκης, Χημικός θα παρουσιάσει στην αίθουσα Χ3-230Β στις 11.00 το μεταπτυχιακό του δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο Μελέτες Ολικής Σύνθεσης Κουμεστανικών Παραγώγων. Η είσοδος είναι ελεύθερη (για τους δικαιούχους εισόδου) με...