Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2-12-21 στην άιθουσα Χ3-132, ο Μ.Φ.  Δημήτρης Θώμος θα υποστηρίξει τα αποτελέσματα της διπλωματικής του εργαίας με τίτλο, “Διπυρηνικά σύμπλοκα του Ru(II) με αρένια και ολιγοπυριδίνες: σύνθεση και χαρακτηρισμός” στο πλαίσιο...

Δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της κ Έλενας Παπά

Σας ενημερώνουμε ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της κ. Έλενας Παπά από το ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και περιβάλλον” θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 10-12-2021, αίθουσα Χ2-94 και ώρα 10:00 π.μ. με φυσική παρουσία. Τίτλος:   ”Βελτιστοποίηση ανάλυσης...