Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η μεταπτυχιακή  φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας ΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο ‘p-UCR-20: Ένα δι-λειτουργικό μεταλλοσουλφίδιο με υψηλή ικανότητα δέσμευσης ιόντων Pb2+ και δυνατότητα υπερευαίσθητης...