Επιλογή Σελίδας

Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα «Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυσ» (7ου εξαμήνου σπουδών) καλούνται σε συνάντηση την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 10.15πμ στην Αιθ....