Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Προκειμένου να ξεκινήσει το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ και για την καλλίτερη οργάνωση του μαθήματος (εξεύρεση αίθουσας)  και  με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα, να εγγραφούν επίσης στην...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ

Οι φοιτητές  του 7ου εξαμήνου που επιθυμούν αν παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής “Περιβαλλοντική Γεωχημεία-Ορυκτολογία”  καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο  e-mail : dchela@uoi.gr Δήμητρα...

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής του 3ου εξαμήνου “Χημεία Περιβάλλοντος” θα πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 17.00- 20.00 στην αίθουσα Χ3-216. Η έναρξη του μαθήματος θα γινει τη Δευτέρα 18/10. εκ μέρους των διδασκόντων Δήμητρα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ’

Η πρώτη εναρκτήρια δια ζώσης συνάντηση μας για το μάθημα ‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ’ θα γίνει, σύμφωνα και με το πρόγραμμα μαθημάτων, την Πέμπτη (21/10/21) και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Χ3-132 με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Λόγω του...

Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές 7ου εξαμήνου

Μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ορίστηκε ως ημέρα διαλέξεων η Δευτέρα (1400-1600). Η έναρξη διαλέξεων θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανάρτηση. Ο διδάσκων Δημήτριος Τάσης...