Επιλογή Σελίδας

«Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας»

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας που έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής τους στο δια ζώσης «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» καθώς και όσοι φοιτητές μεγαλύτερων ετών επίσης το έχουν δηλώσει, να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας...