Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων “Αρχές Φασματοσκοπίας” – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για “Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές”

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “Αρχές Φασματοσκοπίας” 5ου εξαμήνου θα γίνει τη Τρίτη 19-10-2021 0900-1100 στην αίθουσα Χ3-216. Όσο αφορά το επιλεγόμενο μάθημα 7ου εξαμήνου “Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές”, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές...