Επιλογή Σελίδας

Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού ***sos

Παρακαλούνται οι φοιτητές σύμφωνα με το συνημμένο να προβούν στην ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού . Μετά την ενεργοποίηση (την επόμενη μέρα) δημιουργείται αυτόματα το ιδρυματικό mail όπου μέσω αυτού μπορείτε να στείλετε mail στη γραμματεία...

Έναρξη παραδόσεων Βιοχημεία Ι

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι θα ξεκινήσουν με φυσική παρουσία την Πέμπτη, 14/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου...