Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

Το εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι πρόκειται να ξεκινήσει στις 18 Οκτώβρη 2021 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται απο τις προισταμένες και αρμόδιες αρχές....