Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

Ιωάννινα 18 Σεπτέμβρη 2021 Παρακαλούνται οι φοιτητές (-τριες) που πρόκειται να ασκηθούν στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα με χρήση των ιδρυματικών του κωδικών....

Εξέταση Οργανικής Χημείας ΙΙ (24 Σεπτέμβρη 2021)

Παρακαλούνται οι φοιτητές (-τριες) που πρόκειται να συμμετέχουν στην δια ζώσης εξέταση της Οργανικής Χημείας ΙΙ να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα https://docs.google.com/forms/d/1k6gRD6oWzYW2Qjg9C3-_t42SxecV50Ie8p3R5JbN1kE/edit κάνοντας χρήση των ιδρματικού του...