Επιλογή Σελίδας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΕΣΩ  EMAIL ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ Σε περίπτωση που κριθεί...