Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν στις 14-10-21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5μ.μ. και θα  πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Μεταξύ 5μ.μ. -5.15μ.μ. θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών. Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ έχει...

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκου έτους 2021-22

Η έναρξη των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης θα είναι η 14 Οκτωβρίου . 13 Οκτωβρίου θα είναι η υποδοχή πρωτοετών με πληροφορίες επι του προγράμματος σπουδών (θα βγει εκ νου ανακοίνωση) (συννημενο το πρόγραμμα...

Eξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας” θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13/10 και ώρα 10:00-11:30, μέσω MS Teams, με βάση τις οδηγίες που ακολουθούν και με κωδικό εγγραφής όπως παρουσιάζεται παρακάτω: Τμήμα Α : Ψηφιακή αίθουσα …….....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν  να αποστείλουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας  είτε ταχυδρομικά με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από...