Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση ερευνητή – μεταδιδακτορικού ερευνητή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό μηχανικό ή χημικό– μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου. Prof. em. Demetres Briassoulis AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT 75, IERA ODOS Str., 11855 ATHENS, GREECE TEL.:...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες...

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΕΣΩ  EMAIL ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ Σε περίπτωση που κριθεί...