Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και παρακαλούμε για την ανάρτηση τους προκειμένου να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι των Τμημάτων σας. (δείτε συνημμένα)...