Επιλογή Σελίδας

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 1. Υποχρεωτική διενέργεια 2 τεστ ανά εβδομάδα (ενδεικτικές ημέρες: Κυριακή και Τετάρτη) λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. 2. Υποχρεωτική διενέργεια rapid test (όχι self test) λόγω του αυξημένου...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»

Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και...