Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” 2021-2022

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” για το ακαδημαικό έτος 2021-2022. Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία...