Επιλογή Σελίδας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Δημοσιότητα Προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στην Ενέργεια

AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28 – Τ.Κ. 106 79 Αθήνα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021 Σας αποστέλλουμε Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με...