Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Έχει δημιουργηθεί αίθουσα (ομάδα) με όνομα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ...

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η εξέταση προόδου για το μάθημα ‘ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ’ του 8ου εξαμήνου θα γίνει προφορικά, την Τρίτη 18/5/2021, στις 16:00-19:00. Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν αλλά δεν έχουν δηλώσει ακόμη τη συμμετοχή τους στην εξέταση, παρακαλούνται να ενημερώσουν...

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δια ζώσης, πειραματικές ασκήσεις, του Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών θα ξεκινήσουν στις 18/05/2021 9:00 και 19/05/2021 14:00 στο Φοιτητικό Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Χ2-118 και Χ2-120) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Παρακαλούμε οι φοτητές να...